Skip to main content
The PBS on-demand streaming service, WNED PBS Passport, is available in Canada! Learn More

بلوک های سازنده برای یادگیری

Group of people sitting in a cafeteria watching TV.
Your Text Example

بلوک های سازنده برای یادگیری: ابتکاری برای آمادگی مکتب

Your Text Example

بسیاری از والدین در مورد نقاط عطف مهم زندگی فرزندان خود، از جمله اینکه آیا فرزندشان آمادگی مکتب را نشان می دهند، اضطراب دارند. والدین با نگرانی‌ها و سوالاتی مانند: آیا فرزند من استقلال نشان می‌دهد، از روال‌های معمول پیروی می‌کند، احساس مسئولیت‌پذیری در خود ایجاد می‌کند و برای خواندن و نوشتن آمادگی نشان می‌دهد؟

رسانه عمومی بفلو تورنتو یا BTPM در تلاشی برای اطمینان از آمادگی همه کودکان برای تجربه مکتب موفق، ابتکار آمادگی مکتب را توسعه داده است. بلوک های سازنده برای یادگیری توسط مواد آموزشی مبتنی بر تحقیق و با کیفیت بالا که رایگان و به راحتی قابل دسترسی هستند پشتیبانی می شود. با استفاده از محتوای قابل اعتماد از منابعی مانند PBS KIDS و Sesame Street، BTPM ابزارهایی را ایجاد کرد که شامل فعالیت‌های جذاب و بررسی نقاط عطف مهم و متناسب با سن می‌شود و همچنین به یادگیرندگان اولیه کمک می‌کند تا برای روال‌ها و محیط‌های آموزشی جدید آماده شوند.

PBS KIDS و Sesame Street گستره وسیعی دارند که شامل بازنمایی های متنوعی از مخاطبان خود از طریق شخصیت ها و نمایش های شناخته شده است. والدین، مراقبان و فرزندانشان می توانند خود و دیگران را از طریق شخصیت ها و محتوای متنوع و فراگیر ببینند. این محتوا آگاهی از فرهنگ‌های مختلف، توانایی‌ها و شمولیت را ارتقا می‌دهد. ابتکار بلوک های سازنده برای یادگیری با قابلیت دسترسی به عنوان اولویت ایجاد شده است.

عنصر کلیدی این ابتکار مجموعه ای از ورکشاپ های آموزشی عملی برای والدین و مراقبان است. هدف این ورکشاپ آموزش والدین و مراقبین در مورد نقش آنها به عنوان اولین معلم فرزندشان است. با این درک، آنها برای استفاده از منابع فیزیکی، شناختی و اجتماعی-عاطفی برای حمایت از آمادگی مکتب توانمند خواهند شد. بلوک های سازنده یادگیری شامل چهار ورکشاپ در مورد معنای آمادگی مکتب، نقاط عطف و نکات اجتماعی و عاطفی، نقاط عطف و نکات تحصیلی و توانمندسازی خانواده است.

والدین و مراقبان مهاجر و پناهنده به دلیل چالش هایی مانند تفاوت های فرهنگی و موانع زبانی، اضطراب آمادگی مکتب را افزایش می دهند. BTPM با Jewish Family Services برای برنامه آزمایشی بلوک های سازنده یادگیری همکاری کرد. مترجمین آموزش دیده آنها به ترجمه منابع کمک کردند، و همچنین در قسمت ترجمه ورکشاپ های کلیدی به زبان های دری، برمه ای، عربی و سواحیلی همکاری کردند.

BTPM برای ایجاد برگه های PBS KIDS و Sesame Street به زبان های عربی، برمه ای، دری و سواحیلی کار کرد. والدین و مراقبان می توانند از این کاربرگ ها برای درگیر شدن در یادگیری فرزندشان استفاده کنند. علاوه بر این، دو منبعی هستند که با ارائه اطلاعاتی درباره «تیم یادگیری» و «مهارت‌ها و فعالیت‌های یادگیری اولیه» به والدین و مراقبان کمک می‌کنند.

تمامی کاربرگ ها را از اینجا دانلود کنید.

Woman pointing to screen with various forms of self-care
Woman  standing in front of a screen that reads "CULTURE"

کاربرگ های از جانب مکتب های عمومی اطفال 

کاربرگ های از سیسمی ستریت – باغچه سم سم

کاربرگ های از رسانه عمومی بفلو تورنتو

 

با تشکر از شریک ارزشمند پروژه ما 

بلوک های سازنده برای یادگیری رسانه عمومی بفلو تورنتو  امکان پذیر شد توسط