Skip to main content
The PBS on-demand streaming service, WNED PBS Passport, is available in Canada! Learn More

Vitalu vya kujenga vya kujifunza

Group of people sitting in a cafeteria watching TV.

Vitalu vya kujenga vya kujifunza: mpango wa kujitiarisha shule 

Wazazi wengi wana wasiwasi kuhusu hatua muhimu za maisha ya watoto wao, ikiwa ni pamoja na ikiwa mtoto wao anaonyesha utayari wa shule. Wazazi wamesalia na wasiwasi na maswali kama vile: je, mtoto wangu anaonyesha uhuru, kufuata taratibu, kukuza hisia ya uwajibikaji, na kuonyesha utayari wa kusoma na kuandika?

Katika jitihada za kuhakikisha kwamba watoto wote wako tayari kwa uzoefu wa shule wenye mafanikio, Buffalo Toronto Public Media imeanzisha mpango wa utayari wa shule. Misingi ya Kujenga ya Kujifunzia inaungwa mkono na nyenzo za kielimu zenye ubora wa juu zinazotegemea utafiti ambazo ni za bure na zinapatikana kwa urahisi. Kwa kutumia maudhui yanayoaminika kutoka kwenye nyenzo kama vile PBS KIDS na Sesame Street, BTPM iliunda zana za zana ambazo zinajumuisha shughuli za kushirikisha na kulipa muhimu, hatua zinazofaa umri na pia kuwasaidia wanafunzi wa mapema kujiandaa kwa taratibu mpya na mazingira ya elimu.

PBS KIDS na Sesame Street zina ufikiaji mpana unaojumuisha uwasilishaji tofauti wa watazamaji wao kupitia wahusika na maonyesho yanayotambulika. Wazazi, walezi na watoto wao wanaweza kujiona wao wenyewe, na wengine kupitia wahusika na maudhui mbalimbali na jumuishi. Maudhui haya yanakuza ufahamu wa tamaduni tofauti, uwezo, na ujumuisho. Mpango wa Misingi ya Kujifunza umeundwa kwa ufikivu kama kipaumbele.

Kipengele muhimu cha mpango huu ni mfululizo wa warsha za mafunzo kwa wazazi na walezi. Lengo la warsha ni kuelimisha wazazi na walezi kuhusu jukumu lao kama mwalimu wa kwanza wa mtoto wao. Kwa ufahamu huu, watakuwa na uwezo wa kutumia rasilimali za kimwili, utambuzi, na kijamii na kihisia kusaidia utayari wa shule. Misingi ya Kujenga ya Kujifunza inajumuisha warsha nne kuhusu maana ya utayari wa shule, hatua muhimu za kijamii na kihisia na vidokezo, hatua muhimu za kitaaluma na vidokezo, na uwezeshaji wa familia.

Wazazi wahamiaji na wakimbizi na walezi wanapata wasiwasi wa kujitayarisha shuleni kutokana na changamoto kama vile tofauti za kitamaduni na vizuizi vya lugha. BTPM ilishirikiana na Huduma za Familia ya Kiyahudi kwa mpango wa majaribio wa Misingi ya Kujenga ya Kujifunza. Wawezeshaji wao waliofunzwa walisaidia kutafsiri nyenzo, na pia kuwezesha warsha muhimu katika Kidari, Kiburma, Kiarabu, na Kiswahili.

BTPM ilifanya kazi kuunda laha kazi za PBS KIDS na Sesame Street katika Kiarabu, Kiburma, Kidari na Kiswahili. Wazazi na walezi wanaweza kutumia karatasi hizi kujihusisha na ujifunzaji wa mtoto wao. Iliyotafsiriwa zaidi, ni nyenzo mbili zinazosaidia wazazi na walezi kwa kutoa maelezo kuhusu mtoto wao na "Timu ya Kujifunza" na "Ujuzi na Shughuli za Kusoma Mapema."

Pakua laha kazi zote hapa.

Woman pointing to screen with various forms of self-care
Woman  standing in front of a screen that reads "CULTURE"

Laha za kazi kutoka kwa watoto wa PBS

Laha za kazi kutoka kwa njia ya sesame

Laha za kazi kutoka Buffalo Toronto Vyombo vya habari vya umma

 

Asante kwa mshirika wetu muhimu wa mradi  

Misingi ya ujenzi ya kujifunza ya BTPM iliwezeshwa na